Ships beginning with V

Vas
Vav
Vaz
Vb
Vea
Vee
Veg